გათიშვა

ფერმის აშენება / დაპროექტება

ჩვენ შევიმუშავებთ მესაქონლეობის და მეღორეობის მიმართულებით თანამედროვე სტანდარტების ინდივიდუალური ფერმის პროექტებს და თქვენი მიზნებიდან გამომდინარე, მოვახდენთ:

ფერმის განსათავსებელი/ასაშენებელი ადგილის აუდიტს და შეფასებას;
ფერმის ადმინისტრაციულ-სამეურნეო ნაწილის არქიტექტურულ დაპროექტებას;
ტექნოლოგიურ გადაწყვეტილებებს და დაგეგმარებას;
ფერმისათვის განკუთვნილი კონკრეტული მანქანა-დანადგარების შერჩევას;
საკვები ბაზის ანალიზს და ულუფის შემუშავებას;
სანაშენე საქმიანობის დაგეგმვას და ჯიშების შერჩევას;
ნახირის დაჯგუფების სტრატეგიის შემუშავებას;
რძის მიმღები და გადამამუშვებელი ხაზის ტექნოლოგიურ გადაწყვეტას და პროექტირებას;
სასაკლაოების და ხორცის გადმამუშავებელი ხაზების პროექტირებას და აღჭურვას;


დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: 032 2 39 64 35;