გათიშვა
Oct

პერსპექტიული ფერმერული მეურნეობები

სემინარის თემატიკა: სემინარში მონაწილეთა ფერმებში დღეისათვის არესბული სიტუაციის მიმოხილვა, სიძნელეები და მათი აღმოფხვრის გზები: ცხოველთა ჯანმრთელობა; ცხოველთა კეთილდღეობა; თანამედროვე ფერმერულ...